НАА: Усны гэрээгээ 12-р сарын 27-ны өдрөөс өмнө сунгуулаагүй тохиолдолд усны хэрэглээг түдгэлзүүлнэ

2021/12/14
НАА: Усны гэрээгээ 12-р сарын 27-ны өдрөөс өмнө сунгуулаагүй тохиолдолд усны хэрэглээг түдгэлзүүлнэ
Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний 2022 оны гэрээ сунгалт 2021 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд явагдах тул үйлчилгээний төлбөрийн тооцоо нийлж, гэрээгээ сунгуулна уу?
 
Гэрээ сунгуулахаар ирэхдээ:
1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
2. Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тамга тэмдэг
3. Төлбөр төлсөн баримтууд авчрах
4. Шугам сүлжээний эзэмшлийн зааг бүхий зураг
Гэрээ сунгалт: Ажлын өдрүүдэд 08.00-12.00, 13.00-17.00 цаг
Амралтын өдрүүдэд 10.00-15.00 цагуудад хийгдэнэ.
Мөн дээрх цагуудад касс ажиллана.
Дурьдсан хугацаанд гэрээ сунгуулаагүй нөхцөлд цэвэр, бохир усны хэрэглээг түдгэлзүүлэхийг анхааруулъя.
 
Харин Орон сууцны айл өрхүүдийн 2022 оны гэрээ сунгалт хийлгэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. 
 
Гэрээ сунгуулахаар ирэхдээ:
1.Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
2.Иргэний үнэмлэх
3.Шаардлагатай тохиолдолд Төлбөр төлсөн баримтууд авчрах
Гэрээ сунгалт: Ажлын өдрүүдэд 08.00-12.00, 13.00-17.00цаг
Амралтын өдрүүдэд 10.00-15.00 цагуудад хийгдэнэ.
Мөн дээрх цагуудад касс ажиллана.
Дурьдсан хугацаанд гэрээ сунгуулаагүй оршин суугчдын цэвэр, бохир ус, дулаанаар хангахгүй болохыг анхааруулъя.
 
“Дорнод Нийтийн Аж Ахуй” ОНӨААТҮГ
НАА: Усны гэрээгээ 12-р сарын 27-ны өдрөөс өмнө сунгуулаагүй тохиолдолд усны хэрэглээг түдгэлзүүлнэ   
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх