Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль: 44, 46-р зүйл

2022/07/27

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 44-р зүйл: Зан үйлд нөлөөлөх сургалт, 46-р зүйл: Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль: 44, 46-р зүйл  
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх