Зөрчлийн тухай хууль: 2.1-р зүйл, 3.2-р зүйл, 3.3-р зүйл

2022/08/07

Зөрчлийн тухай хуулийн 2.1 дүгээр зүйл: Зөрчил 3.2 дугаар зүйл: Шийтгэл хүлээх хүн, хуулийн этгээд 3.3 дугаар зүйл: Шийтгэлийн төрөл 

Зөрчлийн тухай хууль: 2.1-р зүйл, 3.2-р зүйл, 3.3-р зүйл   
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх