Үхрийн арьс товруутах өвчнөөр устгагдах малд орон нутаг нөхөн олговор олгохгүй

2021/09/07
Үхрийн арьс товруутах өвчнөөр устгагдах малд орон нутаг нөхөн олговор олгохгүй

Үхрийн арьс товруутах өвчний үед малыг вакцинжуулах эсвэл устгах 2 заалттай ч үхрийн арьс товруутах өвчний эсрэг вакцин байхгүй гэж байна. Тэгэхээр устгах арга хэмжээ авна, ингэхдээ нөхөн олговорыг 90 хувиар тооцож олгохоор хуулиндаа заасан байдаг байна.

Гэхдээ одоогоор нөхөн олговор олгох шийдвэр гараагүй учраас малчидтай зөвшилцөж нөхөн олговор олгохгүйгээр устгах, нөгөө талаараа малчид өвчилсөн малаа тусад нь хариуллага маллагаа хийж байгааг Дорнод аймгийн Онцгой комиссын дарга мэдээллээ. 

Мал эмнэлэгийн ерөнхий газар, ХХААЯ-наас дээрх өвчний үед хонины цэцэг өвчнийг тарьж болох эсэхийг судалж байгаа аж. 

 
Үхрийн арьс товруутах өвчнөөр устгагдах малд орон нутаг нөхөн олговор олгохгүй   
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх