Зөрчлийн тухай хуулийн 1.1-р зүйл, 1.2-р зүйл, 1.3-р зүйл

2022/09/24

Зөрчлийн тухай хуулийн 1.1 дүгээр зүйл: Хуулийн зорилго, 1,2 дугаар зүйл: Хууль ёсны зарчим, 1,3 Шударга ёсны зарчим 

Зөрчлийн тухай хуулийн 1.1-р зүйл, 1.2-р зүйл, 1.3-р зүйл  
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх