Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 1-р зүйл, 3-р зүйл

2022/09/24

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 1-р зүйл:  Хуулийн зорилго, 3-р зүйл: Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд, 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 1-р зүйл, 3-р зүйл   
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх