Авлигын эсрэг хуулийн 8-р зүйл, 33-р зүйл

2022/09/24

Авлигын эсрэг хуулийн 8-р зүйл: Авлигын тухай мэдэгдэх, 33-р зүйл: Авлигын эсрэг хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага, 

Авлигын эсрэг хуулийн 8-р зүйл, 33-р зүйл   
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх