Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 4,6-р зүйл

2022/12/01

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль:

4 дүгээр зүйл.Захиалагч  

6 дугаар зүйл.Худалдан авах ажиллагааны зарчим

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 4,6-р зүйл   
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх