Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээнд дараах өөрчлөлт орлоо

2023/01/03

Аймаг, сум дахь төрийн захиргааны байгууллага, Засаг даргаас зөвшөөрөл олгоход хураах Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээнд орсон өөрчлөлтийг танилцуулж байна. 

Тэмдэгтийн хураамж авах заалтууд

Одоо үйлчилж байгаа хураамжийн хэмжээ/төгрөг/

Хуулийн заалтаар мөрдөгдөх хураамжийн хэмжээ/төгрөг/

Эрх зүйн үндэслэл

Тусгай зөвшөөрөл олгох албан тушаалтан

1

Согтууруулах ундаа худалдах тусгай

зөвшөөрөл олгох

Аймгийн төвийн сум

600,000

1,000,000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль 35.2.1

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль 2022.07.05 шинэчлэн найруулсан

 

Аймгийн Засаг дарга

Бусад сум

300,000

500,000

Согтууруулах ундаа худалдах тусгай

зөвшөөрлийн хугацаа сунгах

Аймгийн төвийн сум

200,000

300,000

Бусад сум

100,000

200,000

2

11.00-22.00 цаг хүртэл согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох /ресторан, кафе/

Аймгийн төвийн сум

Өмнө нь спиртийн агууламжаар ангилж байсныг цагаар нь ангилж өөрчилсөн.

500,000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль 35.2.2

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль 2022.07.05 шинэчлэн найруулсан

 

Аймгийн Засаг дарга

Бусад сум

300,000

11.00-22.00 цаг хүртэл согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах  /ресторан, кафе/

Аймгийн төвийн сум

300,000

Бусад сум

100,000

3

14.00-04.00 цаг хүртэл согтууруулах ундаагаар үйлчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг энэ хуулийн 35.2.2-т заасан хэмжээнээс гурав дахин нэмэгдүүлэн тооцно. /баар/

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль 35.2.3

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль 2022.07.05 шинэчлэн найруулсан

 

Аймгийн Засаг дарга

4

Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл

50,000

40,000-100,000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль 35.4

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль 2022.07.05 шинэчлэн найруулсан

 

Аймгийн Засаг дарга

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээнд дараах өөрчлөлт орлоо   
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх