Жилд 1 тэрбум төгрөгөөс дээш цалинтай 57 иргэн байна

2023/01/04

2023 оноос эхлэн мөрдөгдөж эхэлж буй Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн өөрчлөлт нь зөвхөн сарын 10 сая төгрөгөөс давсан цалин, хөдөлмөрийн хөлсний орлогод хамаарахаар тусгагдсан байна. 

Тодруулбал цалингийн орлогоос авах шаталсан татварыг дараах байдлаар суутгана.

0-10 сая төгрөгийн орлоготой иргэд 10 хувь

10-15 сая төгрөгийн орлоготой иргэд 15 хувь

15-20 сая төгрөгийн орлоготой бол 20 хувийн татвар.

Жишээ нь 14 сая төгрөгийн цалинтай хүн 10 саядаа 10 хувийн татвар төлнө. Үлдсэн 4 сая төгрөгтөө 15 хувийн татвар төлнө.

 

  • 10 саяаас доош орлоготой нийт хүн амын 99.9%-д энэ татвар хамаарахгүй. Монгол Улсад жилдээ 1 тэрбум төгрөгөөс дээш цалингийн орлоготой 57 иргэн байдаг. ХХОАТ-ын нэмэлт өөрчлөлтөөр зөвхөн 1300 иргэний л татвар нэмэгдэж байгаа.
  • Дансны гүйлгээ орлого, зээл алинаас нь ч татвар авахгүй
  • Мөн хувиараа бизнес эрхлэгчдэд энэ татвар хамаарахгүй!

Банкны дансны гүйлгээ, орлогоос татвар авах мэт олон нийтийн сүлжээнд явж байгаа мэдээлэл нь буруу ташаа болохыг анхаарууллаа. 

 

 

Жилд 1 тэрбум төгрөгөөс дээш цалинтай 57 иргэн байна   
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх