ЭЕШ-ын цахим бүртгэл өнөөдрөөс эхэллээ

2023/02/06
ЭЕШ-ын цахим бүртгэл өнөөдрөөс эхэллээ

БШУ-ны сайдын 2013 оны А/79 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Оюутан элсүүлэх журам” болон 2022 оны “Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” А/47 дугаар тушаалын дагуу ЭЕШ-ын бүртгэл 2023 оны 02 сарын 06-ны 10.00 цагт эхлэх ба 2023 оны 04 сарын 14-ний 18 цагт дуусна.

Монгол хэлбичгийн шалгалтын бүртгэл 2023 оны 03 сарын 31-ний өдрийн 18 цагт дуусна.

Шалгуулагч нь Боловсролын үнэлгээний төвийн eyesh.eec.mn цахим хаяг руу хандан бүртгэлээ хийх ба бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бэлтгэсэн байна. Үүнд:

 • Иргэний үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах баримт бичиг /иргэний үнэмлэхийн   лавлагаа, гадаад паспорт, цагдаагийн үнэмлэх, мөн гадаадын иргэний Монгол Улсад оршин суух түр үнэмлэх /
 • Өнгөт цээж зураг /цээж зураг нь 3*4 хэмжээтэй, сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан, урагшаа цэх харсан, арын фон нь цайвар цулгуй өнгийн, нарны шил болон малгайгүй байна/
 • Бүх банкны интернэт гүйлгээ хийх эрхтэй төлбөрийн карт
 • Шалгуулагч бүр зөвхөн өөрийн и-мэйл хаягаар бүртгүүлнэ.

Монгол хэлбичгийн шалгалт нь үнэ төлбөргүй бөгөөд ЭЕШ-ын нэг хичээлийн бүртгэлийн хураамж 5800 төгрөг байна.

Шалгуулагчид шалгалт өгөхөөр ирэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.Үүнд:

 • Бүртгэлийн хуудас
 • Суудлын хуваарь
 • Иргэний үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах баримт бичиг /Иргэний үнэмлэх авах насанд хүрээгүй буюу 2023 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хойш 16 насанд хүрэх шалгуулагч сурч буй сургуулийн захирал эсвэл өөрийн оршин сууж буй орон нутгийн Засаг даргын гарын үсэг, тамгаар баталгаажсан, сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан өнгөт цээж зурагтай тодорхойлолт, төрсний гэрчилгээний хамт авч ирнэ./
 • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх, түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэнийг гэрчлэх баримт бичиг

МХБШ  болон ЭЕШ-ын математик, физик, химийн шалгалтын үргэлжлэх хугацаа 100 минут, монгол хэл, англи хэл, орос хэл, биологи, газарзүй, түүх, нийгэм судлал шалгалтын үргэлжлэх  хугацаа 80 минут байна.

Монгол, англи, орос хэлний хичээлд сонсоод ойлгох чадварын даалгаврууд нэмэгдэн орно.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон тусгай сургуулийн суралцагч ЭЕШ-д хамрагдахаар бүртгүүлсэн бол холбогдох бичиг баримтыг бүртгэлийн хугацаанд Боловсролын үнэлгээний төвд ирүүлнэ.

 • Өргөдөл
 • Эмчийн магадалгаа
 • Сургуулийн тодорхойлолт
 • Шалгуулагч  бүртгэлээ баталгаажуулсны дараа Боловсролын үнэлгээний төвөөс тухайн үед зарласан хугацаанд өөрийн бүртгэлийн дугаар болон нууц үгийг ашиглан ”суудлын хуваарь”-аа  www.eec.mn , www.eyesh.eec.mn  цахим хуудасны “шалгуулагчийн булан”-аас хэвлэн авна.

  Суудлын хуваарь хэвлэн авах хугацааг хэвлэл, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болон www.eec.mn, Боловсролын үнэлгээний төвийн пэйж хуудсаар зарлана.

  МОНГОЛ ХЭЛБИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

  Сар/өдөр

  Цаг

  Шалгалт

  04 дүгээр сарын 22                /Бямба/

  10.00-11.40

  Монгол хэлбичгийн шалгалт

   

   

   

  2023 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

 •  

  Сар/өдөр

  Цаг

  Шалгалт

  06 дугаар сарын 15 /Пүрэв/

  10:00-11:20

   Түүх

  14:00-15:20

  Англи хэл

  06 дугаар сарын 16 /Баасан/

  10:00-11:40

  Хими

  13:00-14:20

  Газарзүй

  16:30-17:50

  Нийгэм судлал

  06 дугаар сарын 17

  /Бямба/

  10:00-11:20

  Биологи

  14:00-15:40

  Математик

  06 дугаар сарын 18

  /Ням/

  10:00-11:40

  Физик

  13:00-14:20

  Орос хэл

  16:00-17:20

  Монгол хэл

ЭЕШ-ын цахим бүртгэл өнөөдрөөс эхэллээ  
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх