Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 74,75,76,77 р зүйл

2023/05/19

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль: 

74 дүгээр зүйл. Орон нутгийн өмчийн зүйлсийн тухай ойлголт

75 дугаар зүйл. Орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах

76 дугаар зүйл. Орон нутгийн өмчийг өмчлөх эрх дуусгавар болох

77 дугаар зүйл. Орон нутгийн өмчийн талаархи иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бүрэн эрх

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 74,75,76,77 р зүйл  
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх