Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78, 80, 81 р зүйл

2023/05/22

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль: 

78 дугаар зүйл. Орон нутгийн өмчийн талаархи Засаг даргын бүрэн эрх

80 дугаар зүйл. Орон нутгийн өмчийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах журам

81 дүгээр зүйл. Орон нутгийн өмчийг хувьчлах

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78, 80, 81 р зүйл  
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх