Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 24 25 27-р зүйл

2023/05/23

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль:

24 дүгээр зүйл.Тендер ирүүлэх болон хүчинтэй байх хугацаа

25 дугаар зүйл.Тендер ирүүлэх

27 дугаар зүйл.Тендерийг хянан үзэх

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 24 25 27-р зүйл  
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх