Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 30, 31, 32, 33-р зүйл

2023/05/24

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль:

30 дугаар зүйл.Бүх тендерээс татгалзах

31 дүгээр зүйл.Тендер шалгаруулалтын онцгой журам хэрэглэх

32 дугаар зүйл.Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт

33 дугаар зүйл.Харьцуулалтын арга

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 30, 31, 32, 33-р зүйл  
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх