Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 34-р зүйл

2023/05/24

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль:

34 дүгээр зүйл.Гэрээ шууд байгуулах арга

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 34-р зүйл  
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх