Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 46, 47-р зүйл

2023/05/25

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль:

46 дугаар зүйл.Захиалагчийн эрх, үүрэг

47 дугаар зүйл.Үнэлгээний хороо

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 46, 47-р зүйл  
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх