Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 50, 52-р зүйл

2023/05/25

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль:

50 дугаар зүйл.Худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа төрийн албан хаагчийн үүрэг

53 дугаар зүйл. Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, түүний чиг үүрэг

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 50, 52-р зүйл  
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх