МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2023/11/03
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Малын эмч, мэргэжилтний сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор 22 аймаг, нийслэлийн “Мал эмнэлгийн хүний нөөцийн хөгжил, удирдлагын систем (МЭХНХУС)”- хариуцсан эмч мэргэжилтнүүдэд зохион байгууллаа.
Уг сургалтаар Мал эмнэлгийн хүний нөөцийн хөгжил, удирдлагын систем (МЭХНХУС)-ийг амжилттай удирдах талаар туршлага солилцох, мэдээллийн сангийн бүрдэлд үнэлгээ хийх, түүнийг баяжуулах, үргэлжилсэн сургалтын бүртгэл, хяналтыг бие даан хэрэгжүүлэх ур чадварыг оролцогчдод олгох зорилгоор зохион байгуулав.
Систем нэвтрүүлэх ажлыг Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл, Монголын хувийн мал эмнэлгүүдийн холбоо ТББ-тай хамтран хэрэгжүүлж байна.
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА  
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх