ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТОМИЛГООТ НЭГЖИЙН ХЭЭРИЙН ДАДЛАГА, СУРГУУЛИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2024/05/22
ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТОМИЛГООТ НЭГЖИЙН ХЭЭРИЙН ДАДЛАГА, СУРГУУЛИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Батлан хамгаалахын сайдын 2024 оны А/110 дугаар тушаал, Монгол Улсын Засгийн газрын Батлан хамгаалах зарим чиг үүргийг Дорнод аймагт төлөөлөн 2024 онд хэрэгжүүлэх гэрээний дагуу аймгийн Засаг даргын А/243 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн “Хээрийн дадлага” сургалтыг Баян-Уул сумын нутаг дэвсгэрт 2024 оны 05 дугаар сарын 21-ны өдрөөс 24-ны өдрийг хүртэл хугацаанд Баян-Уул сум, Баяндун сум, Дашбалбар сум, Цагаан-Овоо сум, Сэргэлэн сумдын томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүнтэй“ ОНХ-ын томилгоот нэгжийн хээрийн дадлага” сургалтыг зохион байгуулж байна.

Бүсийн сумдын орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүнд хуулиар хүлээсэн үүрэг биелүүлэх үед хүн нэг бүрийн биеэр хийж гүйцэтгэх дадлага чадварыг эзэмшүүлэх, тасаг, салааны гар нийлэмжтэй ажиллагаанд сурган жигдрүүлэхэд орших юм хэмээн ЗДТГ-ын хэвлэлийн албанаас мэдээллээ 
ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТОМИЛГООТ НЭГЖИЙН ХЭЭРИЙН ДАДЛАГА, СУРГУУЛИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО  
Jaran.MN Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх